Alslev - Et godt sted at bo

Alslev er en perle i naturen, der med sin beliggenhed mellem Esbjerg og  Varde , er et attraktivt sted at bo for børnefamilier

Alslev har dagpleje – børnehave – og skole - samt et rigt foreningsliv for både ældre og unge – Alslev er især børnenes by

I Alslev er der dagligvare butik med post samt forsamlingshus.   

I Alslev er der Dagplejere der tager sig af børnene når de starter livet uden for hjemmet

I Alslev er der børnehaven Hedevang hvor børnene leger i trygge omgivelser til de er skoleparat

I Alslev er der SFO og skole der forbereder børnene til overbygningsskole i Varde

I Alslev er der Spejderne – Skytterne – Idrætsklubben Alslev Sport og Kultur (ASK) – og andre aktiviteter så som – at tage på skovtur i byens skovpark med grill hytte, motions redskaber og legeplads.

Alslev er en velfungerende by der har meget at byde på

Alslev har boldbaner – Beachvolley – tennisbaner –petanque – idrætshal  - Aftenskole – Lokal arkiv – I alt et rigt foreningsliv der binder byen sammen.                                  

Alslev sogns Borgerforening er hver år medspiller til et væld af aktiviteter der gør det sjovere at bo i Alslev – Sankt hans bål – Juletræet tændes med julehygge og varm Kakao – Julemanden ankommer d. 24/12   – Jule banko -  Byfest mm.

Borgerforeningen i Alslev er talerør for borgerne i Alslev i forhold til kommunen og er også repræsenteret med to personer i Udviklingsrådet URVO – Mejls Tinghøj Orten – Billum – Janderup – Alslev – Et samarbejde og fælles talerør til og fra kommunen

Varde kommunes slogan ”Vi i naturen” er meget godt dækkende for de muligheder  Alslevs  borgere har for at færdes i naturen der omgiver byen.